WItamy na stronie Przychodni "Doktor" w Bydgoszczy.

kontakt: tel. 52-3446362
e-mail: kontakt@przychodnia-doktor.pl

Gabinet Fizjoterapeutyczny
Oferujemy szeroki zakres świadczeń niezależnych od NFZ-u.

Indywidualne programy rehabilitacyjne z bezpośrednim nadzorem lekarza specjalisty w dziedzinie Rehabilitacji Medycznej.

Wymagana rejestracja telefoniczna.