WItamy na stronie Przychodni "Doktor" w Bydgoszczy.

kontakt: tel. 52-3446362
e-mail: kontakt@przychodnia-doktor.pl

Poradnia Medycyny Rodzinnej

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -13:00 oraz 16:00-18:00

przyjmują:
 

Dr Jacek Wczysła - specjalista w dziedzinie Rehabilitacji Medycznej, Medycyny Rodzinnej oraz Anestezjologii.

Dr Sebastian Wczysła - lekarz ogólny.

 

W przypadku choroby uniemożliwiającej dojazd do przychodni można zamówić wizytę domową.