WItamy na stronie Przychodni "Doktor" w Bydgoszczy.

kontakt: tel. 52-3446362
e-mail: kontakt@przychodnia-doktor.pl

UWAGA!

W przypadku zmiany dotychczasowego leczenia (wprowadzenie nowych leków, zmiana dawek) należy dostarczyć kartę informacyjną z leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego potwierdzającą  zmianę terapii. 

W razie braku takiego dokumentu powtórka nowych leków nie będzie możliwa!1. Wypełnij formularz.
2. Kliknij przycisk Wyślij.