WItamy na stronie Przychodni "Doktor" w Bydgoszczy.

kontakt: tel. 52-3446362
e-mail: kontakt@przychodnia-doktor.pl

Gabinet Rehabilitacyjny czynny:

Poniedziałek, Wtorek, Środa, Piątek:  8:00-10:00
Czwartek 16:00-18:00

Przyjmuje

Dr Jacek Wczysła - specjalista Rehabilitacji Medycznej, Medycyny Rodzinnej oraz Anestezjologii

Do wizyty w ramach ubezpieczenia NFZ wymagane jest skierowanie do Poradni Rehabilitacyjnej.